Language: NOR | ENG
MPA banner

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på veg mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor.

Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter sine praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen. Du kan velge å fordype deg i enten offentlig innovasjon (studiested Lillehammer), politisk økonomi (studiested Rena) eller organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena). 

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) tilbys både som erfaringsbasert master og dybdemaster på deltid. På Lillehammer tilbys dybdemasteren også på heltid. 

Internasjonalt er denne studieretningen kjent som Master in Public Administration (MPA).

Praktisk informasjon - MPA Lillehammer

Her finner du samlingsdatoer for høsten 2019 og annen praktisk informasjon for deg som ny student ved Master i offentlig ledelse og styring, Lillehmmer høsten 2019.

Praktisk informasjon - MPA Rena

Her finner du samlingsdatoer for høsten 2019 og annen praktisk informasjon for deg som ny student ved Master i offentlig ledelse og styring, Rena høsten 2019.

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april.

Meld meg på