Høgskolen i Innlandet tilbyr masterstudier for deg som ønsker en karriere i privat eller offentligsektor. Master i offentlig ledelse og styring og Master i økonomi og ledelse tilbys både på heltid og for deg som ønsker å være deltidsstudent ved siden av jobb, mens Master i innovasjon tilbys for deg som ønsker å være heltidsstudent. 

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april.

Meld meg på