Language: NOR | ENG

Psykologi

Er du interessert i hvordan vi mennesker tenker, våre følelser, vår adferd og hvordan vi påvirkes av våre omgivelser? Kanskje psykologistudier er noe for deg. 

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april

Meld meg på