Language: NOR | ENG

Masterstudenter gjorde seg bemerket

Bilde av masterstudent Christine Johnsen.

Masterstudent Christine Johnsen presenterte nylig resultatene fra sin masteroppgave på en konferanse på studiested Lillehammer. 

To studenter på Master i miljøpsykologi presenterte sine funn under en konferanse på Lillehammer.  

Christine Johnsen presenterte resultatene fra sin masteroppgave under Conference on Environmental Psychology i slutten av november. Tittelen på masteroppgaven var Young people’s perception of information about bears.

Hvordan reagerer vi ved ulik type informasjon om bjørn?

Oppgaven var del av en større rovdyrsstudie i samarbeid med svenske forskere, der hensikten med arbeidet var å øke forståelsen for informasjonsmøter om bjørner, og hvordan deltagerne i disse møtene oppfattet og tolket informasjonen.

Poenget med studien var å se nærmere på hvordan gruppene reagerte på å bli utsatt for ulike typer informasjon og om de påvirkes av faktorer som for eksempel erfaring og holdninger.

Funnene viser at informasjonsmøtene hadde en effekt på begge de to intervensjonsgruppene, men aller størst på gruppen som fikk informasjon om interaksjon mellom rovdyr og mennesker. Blant effektene var en nedgang i oppfattet frykt for å potensielt støte på rovdyr, samt en økning i generell kunnskap om bjørner.

Blir positive emosjonelle naturopplevelser påvirket av personlighetstrekk?

På den samme konferansen holdt Hilde Juven Gjerde et innlegg med tittelen “Personality traits and the elicitation of positive emotion from nature exsposure”.

Hun så nærmere på hvordan personlighet og naturopplevelser henger sammen, og presenterte de foreløpige resultatene.

Hensikten med studien var å undersøke om positive emosjonelle naturopplevelser kan bli påvirket av personlighetstrekk.

Hilde Gjerde
Sist endret: .