Language: NOR | ENG

- Perfekt å kombinere med jobb

Portrettbilde av Siri Nordaune Holte.

Siri Nordaune Holte bodde i Molde da hun tok Master i psykososialt arbeid med barn og unge på HINN studiested Lillehammer. 

Siri Nordaune Holte ønsket å studere samt fortsette i jobben. Derfor valgte hun Master i psykososialt arbeid med barn og unge.

Siri er 36 år, og bodde i Molde da hun tok graden på Lillehammer. Master i psykososialt arbeid med barn og unge er en samlings- og erfaringsbasert master hun beskriver som nyttig og innholdsrik. Mastergraden kan kun gjennomføres på deltid, og at hun kunne kombinere jobben med studier var av avgjørende betydning. 

Hvorfor valgte du å studere Master i psykososialt arbeid med barn og unge?

- Jeg er utdannet barnevernspedagog og ønsket en faglig kompetanseutvikling i et krevende og komplekst arbeidsfelt. Tidligere har jeg tatt videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge i Molde, men hadde på det tidspunktet ingen planer om å ta master. Da jeg bestemte meg for å ta master trosset jeg en litt lang reisevei, og søkte meg til Lillehammer siden de andre aktuelle masterne virket litt mer spisset mot det kommunale barnevernet, mens jeg ønsket mer tverrfaglighet. 

Hva synes du om masteren?

- Samlet sett synes jeg det har vært innholdsrikt og nyttig med tanke på kunnskaps-input og egen utvikling som fagperson. Jeg liker godt at graden både er teori- og praksisorientert, og at fagpersoner fra ulike arbeidsfelt og med ulike perspektiver kan møtes for å drøfte og reflektere over ulike utfordringer.

Er det noe som har overrasket deg?

- Det som overrasket meg mest var kanskje hvordan masteroppgaven var lagt opp. Istedenfor å gå opp til muntlig eksamen og «forsvare oppgaven» i etterkant av innlevering, hadde vi 80 prosent seminar sammen med veileder og intern sensor. Det vil si at vi presenterte forskningsprosjektet vårt og så langt vi var kommet med det skriftlige materialet (ca. 80%). Vi fikk anledning til å stille spørsmål til intern sensor og få tilbakemelding og tips til veien videre. Det var svært nyttig å kunne diskutere, drøfte veivalg og få konkrete råd fra både veileder og opponent mens jeg fortsatt hadde tid til å gjøre noe med det. 

Hva er det dere lærte om?

- Første del av rettet seg mot emnene kompetanse og tjenesteutvikling, tverrfaglig samordning av tjenester for barn og unge, psykisk helse hos barn og unge og ulike teorier, dilemmaer og praksis i psykososialt arbeid. Del 2, masterpåbyggingen, består av to masteremner: Vitenskapsteori og metode og Kommunikasjon i profesjonelle kontekster. I metodeemnet får vi blant annet en fordypning i ulike forskningsmetoder. Emnet skal gjøre oss i stand til å utføre en vitenskapelig studie og til å kunne lese forskningsbasert kunnskap på en kritisk måte.

Kommunikasjonsemnet handler i stor grad om å bli bedre kjent med seg selv og utvikle egen relasjonskompetanse. Målet er at vi som profesjonelle skal kunne legge til rette for samhandling slik at de vi jobber med kjenner seg sett, hørt og forstått, samtidig som vi får utført jobben vår.

Gjennom masteroppgaven fikk jeg fordype meg i et selvvalgt tema, noe jeg hadde ekstra engasjement og interesse for. Det var både spennende og utviklende å planlegge, gjennomføre og evaluere eget prosjekt, samt å få prøve seg litt som forsker.

Hvordan er en vanlig dag på skolen?

- Mastergraden er deltid og samlingsbasert. Hvert emne på 15 studiepoeng har tre/fire samlinger over et semester, der hver samling er på to dager. Siden det er samlingsbasert er det mye selvstudium. De fleste studentene jobber ved siden av studiet. 

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Det passer for alle som jobber med barn og unge og/eller familiene deres, og som ønsker å heve kompetansen sin. Studiet favner bredt, så man må være åpen og nysgjerrig på andre tjenesteområder og fagfelt enn sitt eget.

Er det noen forkunnskaper som vil være nyttige å ha før studiestart?

- Du må jo ha en bachelor eller tilsvarende for å søke på videreutdanning og master. I tillegg var det et krav om minimum to års relevant arbeidserfaring.

Hva slags arbeidserfaring er det du har fra før?

- Jeg har jobbet innen barnevern de siste ti årene, både i kommune, privat og nå det statlige barnevernet. Før det har jeg blant annet erfaring fra barnehage og drevet egen familiebarnehage. 

Hvordan er arbeidsmarkedet og i hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet?

- Studiet er sterkt forankret i praksis og tar opp problemstillinger fra ulike felt som jobber opp mot barn og unge, både i offentlig, privat og frivillig sektor. Mange av oss samarbeider på tvers av profesjoner og slik sett opplevdes derfor studiet både nyttig og svært relevant.

Har du selv jobb ved siden av studiet?

- Ja, jeg jobber i Bufetat, som familiekontakt på et foreldre-barn senter. Senteret er et utrednings- og endringstilbud for risikoutsatte familier med sped- og småbarn. Jeg trives veldig godt i jobben min, og derfor var det ekstra fint å kunne fortsette i stillingen min samtidig som jeg tok masteren.

Så du har ikke tenkt å bygge videre på studiet?

- Nei, jeg har ingen umiddelbare planer om det. Men dersom man ønsker seg en akademisk karriere, og har en gjennomsnittskarakter på B eller bedre fra masteren, kan man søke en stipendiatstilling og opptak til en doktorgradsutdanning.

Sist endret: .