Praksis med Erasmus+ etter avlagt grad ved HINN

HINN har ekstra Erasmus+ midler som du kan få som stipend til å ta et praksisopphold (internship) ved en arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Dette er en unik mulighet for deg til å få relevant (internasjonal) arbeidserfaring rett etter endt utdannelse.  

Hvem

Alle 3. års bachelor- og 2. års masterstudenter ved studiested Lillehammer (pilot vår 2019). Hvis du er HINN-student på Evenstad, Blæstad, Hamar, Rena eller Elverum, og synes dette virker interessant, ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for å forhøre deg om mulighetene.

Selv om du har vært på Erasmus+-utveksling i løpet av studiene, kan du fortsatt dra på Erasmus+-praksisopphold etter avlagt grad (opptil 12 måneder per student).

Hvor

Hvor som helst i EU! Dette gjelder bedrifter, organisasjoner, institusjoner og skoler i alle EU-land, inkludert Island, Liechtenstein, Makedonia eller Tyrkia (unntatt EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+). 
NB: Hvis det blir en hard Brexit (29. mars 2019) betyr det at Storbritannia går helt ut av EU-samarbeidet. 

Når

Ordningen gjelder studenter som fullfører graden i mai/juni 2019. Praksisoppholdet må vare i minst 3 måneder og gjennomføres innen 30. september 2019.

Stipendsatser for Erasmus prakismobilitet 2018/2019

  • € 560 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige
  • € 510 per måned til andre programland.

Tilleggsfinansiering

Studenter kan motta annen finansiell støtte (stipender fra andre programmer, fond, lån, inntekt fra arbeid, o.l.). Siden ordningen ikke er en del av graden, og ikke gir studiepoeng, får du ikke støtte fra Lånekassen.

Forsikring

Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet har tilstrekkelig helseforsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Studenter kan forsikres av bedriften eller organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer.

Får alle som vil reise stipend?

Internasjonalt kontor har en begrenset mengde stipendmidler. Hvis det kommer inn mange søknader vil søkerne bli vurdert og tildelt stipend etter karaktersnitt.

 

 

Sist endret: .