Internasjonal dobbelgrad

En dobbelgrad (engelsk: double-degree) innebærer at et lite utvalg av BAMLT-, BARLL- og MAINN-studenter får muligheten til å tilbringe første året ved Høgskolen i Innlandet (HINN), for så å reise ut og ta andre året ved Hochschule Harz i Tyskland (BARLL og BAMLT), EM Normandie i Frankrike (BAMLT), Hochschule Heilbronn (BARLL) eller EBC Hochschule campus Berlin i Tyskland (bare MAINN).

For alle tre studier tar du 60 ECTS credits (60 studiepoeng) som er en forhåndsgodkjent pakke med emner som erstatter andre året ved HINN. Ved fullført studieprogram vil du motta to vitnemål, ett fra hver institusjon.

Hva er en dobbelgrad og hva får du igjen for å ta den?

En dobbelgrad er et samarbeid mellom to utdanningsinstitusjoner om å tilby en best mulig internasjonal bachelor- eller mastergrad ved å trekke på studietilbudet fra begge institusjonene. Studentene som velger en dobbelgrad nyter dermed godt av det samlede studietilbudet fra to institusjoner, i stedet for en, fordi de studerer ett år ved den utenlandske institusjonen i tillegg til studiene ved HINN.

I tillegg til det faglige utbyttet, vil du gjennom året i utlandet tilegne deg en dypere forståelse av flerkulturelle studier og bedriftsmiljøer. Du vil opparbeide deg tverrkulturelle kommunikasjons- og språkferdigheter og få et internasjonalt nettverk, som sammen med den internasjonale erfaringen vil gi deg et konkurransefortrinn, både i det norske og det europeiske arbeidsmarkedet.


HINN har Erasmus+ avtaler med både Hochschule HarzEM Normandie, Hochschule Heilbronn og EBC Hochschule. Som dobbelgradstudent blir du også automatisk en del av Erasmus-programmet. Som Erasmus student slipper du å betale skolepenger og i tillegg til støtten fra Statens Lånekassen kan du få Erasmus+ stipend (ca. 410 Euro. per måned). Les mer om Erasmus+ her.