Kompetanseutvikling

Høgskolen i Innlandet ønsker å ha et bredt tilbud av kurs- og opplæringsaktiviteter som sikrer kontinuerlig kompetanseutvikling blant sine ansatte. 

Fagteam i høgskolepedagogikk og e-læring har i oppdrag å utvikle støtte- og opplæringstjenester som ivaretar kontinuerlig praktisk-pedagogisk og digital kompetanseutvikling. Nedenfor finner du en oversikt over eksisterende tilbud og aktiviteter. 

Program for nyansatte

Nyansattprogrammet skal gi en innføring i høgskolens ordninger og teknologi for organisering og gjennomføring av undervisning og forskning.

Basiskurs i høgskolepedagogikk

Universtitets- og høgskolerådet (UHR) har utviklet  nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanseKurset i høgskolepedagogikk skal kvalifisere ansatte i høgskolen for undervisnings- og undervisningsoppgaver, og svarer på UHRs retningslinjer til krav om høgskolepedagogisk basiskompetanse.

Program for kontinuerlig kompetanseutvikling

Programmet for kompetanseutvikling tilbyr ulike opplæringsaktiviteter til ansatte.

Kurstilbud for studenter

Kurs i studieteknikk, bibliotektjenester for studenter og verktøykasse.