Semesterregistrering - Student i løp

Du må semesterregistrere deg hvert semester for å beholde studieretten din.

Slik semesterregistrerer du deg:

  1. Logg deg på  Studentweb med studentnummer og passord.
  2. Opprett faktura på semesteravgift og betal denne.
  3. Når vi har registrert at du har betalt semesteravgiften din (det kan ta 2-3 dager til innbetalingen din er registrert hos oss) må du logge inn igjen i Studentweb og starte selve semesterregistreringen. Du blir automatisk påmeldt til undervisning og eksamen i emnene du har i utdanningsplanen din for semesteret du registrerer deg. Dersom du skal ha valgemner dette semesteret legger du det/de til i utdanningsplanen.
  4. Kontroller og eventuelt oppdater adresseinformasjonen din under «Min profil».

 Frister for semesterregistrering:

 

Høstsemesteret

Studentweb åpner 1. juli

Vårsemesteret

Studentweb åpner 1. desember

Frist for betaling av semesteravgift: 15. august 15. desember
Frist for semesterregistrering 1. september 15. januar