Semesterregistrering - Ny student

Nye studenter får tilsendt informasjon om betaling av avgifter og semesterregistrering per e-post.

Semesterregistrering må foretas hvert semester for at studieretten skal beholdes.

Det vil være viktig for deg som ny student å ha tilgang til våre IT-systemer og nettverk allerede før du møter opp til studiestart.

Som ny student må du gjennom følgende trinn for å registrere deg:

1. Betal semesteravgift

Betalingsinformasjon hentes i  Studentweb. For å logge på Studentweb benyttes PIN-kode. Denne koden er oppgitt i e-posten du får tilsendt. 
Dersom du ikke mottar e-post, vennligst ta kontakt med høgskolen på e-post: giro@inn.no

  1. Logg på Studentweb med fødselsnummer og PIN-koden.
  2. Betalingsinformasjon finner du i StudentWeb under Mer -> Betaling.
  3. Opprett faktura.
  4. Betalingsfrist oppgis på faktura.

Det kan ta 2-3 dager før innbetalingen din er registrert mottatt og da ser du det i Studentweb under "Mer" og "Betaling".

OBS! Dersom du ikke oppga ditt mobilnummer eller din e-postadresse da du søkte studieplass, du registrere dette i StudentWeb under Min profil (Høgskolen bruker mobilnummer i forbindelse med aktivering).

2. Semesterregistrer deg i Studentweb

Når betalingen av semesteravgift er registrert i vårt system, må du logge deg på Studentweb igjen med fødselsnummer og PIN-kode. Velg "Start registrering" og fullfør sekvensen, som blant annet inkluderer at du melder deg på til undervisning og vurdering (eksamen) i emnet/emnene som inngår i utdanningsplanen din for det første semesteret. Du mottar en kvittering via e-post når semesterregistreringen er fullført.

3. Aktiver deg som student

Når semesterregistreringen er gjennomført, kan du aktivere deg som student. Du aktiverer din brukerkonto i Selvbetjeningsportalen.

  • Velg <Aktivere konto>. Her registrerer du deg med fødselsnummer - og du vil da få tilsendt en engangskode til din mobiltelefon. Denne koden benytter du i den videre aktiveringsprosessen. Dersom du ikke oppga ditt mobilnummer da du søkte studieplass, må du registrere dette i StudentWeb nå under Min profil.
  • Når du aktiverer deg, får tildelt brukernavn (= studentnummeret ditt), og du må lage ditt eget passord. Dette brukernavnet og passordet vil gjelde for alle IT-systemer i høgskolen, også for StudentWeb.

Det vil være en stor fordel for deg å ha betalt semesteravgiften, semesterregistrert deg og aktivert deg som student før studiestart. Du vil da få tilgang til systemer og nettverk som du har behov for, som tilgang til aktuelle rom i Canvas. Det er i Canvas du vil finne mer informasjon om det enkelte emne med undervisningsplaner.

4. Oppmøteregistrering

Sjekk oppmøtetidspunkt i mottatt informasjonsskriv fra ditt studiested. Unnlater du å registrere deg risikerer du å miste studieplassen din.

Kan du ikke møte på oppsatte tidspunkt er det viktig at du gir høgskolen beskjed om dette så raskt som mulig før oppstart.

5. Studentbevis

Etter at du har fullført semesterregistrering, kan du få et studentkort og et digitalt studentbevis via app. Studentkortet vil gjelde som studentlegitimasjon, adgangskort for høgskolens lokaler, lånekort for bibliotekene og tilgang til utskrift. Appen kan benyttes bl.a. hos studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper for å få studentrabatt.

Alle må sørge for at semesteravgift er betalt, semesterregistrering er gjennomført og utdanningsplanen er kontrollert innen gitte frister.

Frister for høstsemesteret:

Betaling av semesteravgift: 15. august.
Semesterregistrering: 1. september.

Frister for vårsemesteret:

Betaling av semesteravgift: 15. desember.

Semesterregistrering: 15. januar.