Studentorganisasjoner - Hamar

Campus Hamar Studentersamfunn

Campus Hamar Studentersamfunn er en interesseorganisasjon drevet av studenter for studenter på studiested Hamar, ved Høgskolen i Innlandet.

Deres mål er å drifte og utvikle fritidstilbudet for studentene ved studiested Hamar. Les mer om studentsamfunnet, eller besøk facebooksiden deres. 

Studentrådet på Hamar

Studentrådet er en del av Studentorganisasjonen i Innlandet - STINN.

Studentrådet skal representere studentene ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, i faglige, velferdsmessige og demokratiske spørsmål. 

Vi skal bidra til å skape et godt miljø på studiestedet! Les mer om studentrådet her.

Linjeforeninger

Valmuen

Valmuen linjeforening er til for å forbedre og opprettholde det sosiale og faglige miljøet for studentene ved Spillskolen på Høgskolen i Innlandet.

Linjeforeningen formidler informasjon og holder arrangementer som nytter Spillskole-studentene både sosialt og faglig.

De sosiale arrangementene kan variere fra enkle fester og spillkvelder, til hytteturer og julebord. De faglige arrangementene kan være å invitere eksterne forelesere, dra på utflukt, arrangere game jams eller diskutere animasjonsfilmer/spill sammen. Les mer om linjeforeningen her. 

Studentorganisasjonen i Innlandet 

StInn ble opprettet 01.07.17 i Brønnøysundregistrene, som følge av fusjonen av de tidligere studentdemokratiene LiSt (Lillehammer Studentorganisasjon) og StorHk (Studentorganisasjonen i Hedmark).

StInn ønsker å være en fremtidsrettet interesseorganisasjon som arbeider proaktivt for studentene ved Høgskolen i Innlandets rettigheter, spesielt overfor Høgskolen i Innlandet (HINN), Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN), og myndighetene.

StInn har tre kjerneverdier som skal være gjennomgående i alt arbeid:

  • Åpen
  • Ambisiøs
  • Ansvarlig

Med dette, og med slagordet «Vår utdanning, vår studenthverdag, våre premisser», jobber Stinn daglig for 13 800 studenters rettigheter.

Ler mer om  Studentorganisasjonen i Innlandet - STINN.