Taushetsplikterklæring

Studenter på folkehelsefag-, lærer-, helse- og sosialfagutdanninger må underskrive taushetsplikterklæring.

I følge forvaltningsloven § 13 har enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han gjennom sin stilling får vite om noens personlige forhold.

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde, jamfør universitets- og høyskoleloven.

Regler for yrkesutøvere på vedkommende livsområde er nedfelt i lover med relevans for den aktuelle utdanningen. Hvilke lover som gjelder ditt studie vil det bli informert om.

Skjema for taushetsplikterklæring