Politiattest

Informasjon om krav om politiattest finner du på nettsidene til Samordna opptak

Når du søker om politiattest er det viktig å velge riktig kategori og formål.
Kategori: studenter
Formål: opptak - generell

Studenter som har takket ja til studieplass hvor det er krav om politiattest anbefales å søke så raskt som mulig grunnet lang behandlingstid.

Dersom høgskolen har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten, gis høgskolen adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet