Praksis i profesjonsstudiene

Dette gjelder profesjonsstudier hvor praksis er en obligatorisk del av studiet. Informasjon om praksisordninger finner du i de respektive studieomtalene.