Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 

Fakultetets studieadministrasjon, Studiested Lillehammer

Nina Hafstad (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:

 • Master i innovasjon
 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i økonomi og administrasjon
 • Bachelor i organisasjon og ledelse
 • Bachelor i Sport Management
 • Bachelor i kulturprosjektledelse – (ikke opptak i 2019)
 • Årsstudium i kulturprosjektledelse
 • Bachelor i reiselivsledelse
 • Bachelor i markedsføring og ledelse av tursimeopplevelser
 • Årsstudium i reiseliv og turisme
 • Personalutvikling og ledelse

Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:

 • Master i miljøpsykologi
 • Bachelor i psykologi
 • Bachelor i internasjonale studier med historie
 • Årsstudium i internasjonale studier med historie

Birgit Rønningen (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling, studiested Lillehammer


Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling, studiested Lillehammer


Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:

 • Bachelor i rettsvitenskap
 • Helserett – 30 stp

Fakultetets studieadministrasjon, studiested Rena

Hilde Evensen
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer og Rena:

Veileder for følgende studier, Rena:


Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensmedarbeider - studiested Rena og Kongsvinger
Veileder for følgende studier, Kongsvinger:


Åshild Camilla Nordli
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Rena:


Kristin Rikenberg
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling, studiested Rena. Veileder for følgende studier, Rena:


Sven Erik Sjøli
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Internasjonal koordinator, studiested Rena

Veileder for følgende studier, Rena:


Eksamensavvikling og veiledning for følgende studier: