Ny student

Du må gå gjennom alle trinnene fra 1 til 5 for å bli korrekt registrert som student:

1. Betale semesteravgift

 • Logg på Studentweb med fødselsnummer og PIN-kode. Pålogging til Studentweb og mange andre tjenester finner du på denne siden: https://www.inn.no/om-hoegskolen/for-studenter-og-ansatte
 • Betalingsinformasjon finner du i Studentweb øverst på siden i menylinjen under Mer -> Betaling. Her oppretter du faktura.
 • Semesteravgift, kopinor- og IKTavgift må være betalt før du kan gå videre i prosessen. Det kan ta fra 3 til 5 dager fra du betaler til innbetalingen er registrert i våre systemer, så gjør dette så snart som mulig.

2. Fullføre semesterregistreringen

 • Logg på Studentweb med fødselsnummer og PIN-kode.
 • Deretter starter du semesterregistrering og gjennomgår alle trinn i registreringssekvensen.
 • Utdanningsplanen din skal du kontrollere, eventuelt oppdatere og bekrefte.
 • Samtidig blir du automatisk meldt til undervisning og eksamen og får tilgang til e-læringssystemet Canvas.

3. Aktivering av brukerkonto

 • Når du er ferdig med punktene 1 og 2, må du aktivere deg som student i høgskolens selvbetjeningsportal: https://konto.inn.no
 • Velg «Aktivere konto». Her registrerer du deg med fødselsnummer - og du vil da få tilsendt en engangskode til din mobiltelefon som du benytter i den videre aktiveringsprosessen.
 • Når du aktiverer deg, får du tildelt ditt brukernavn (= studentnummeret ditt), og du må lage ditt eget passord. Dette brukernavnet og passordet vil gjelde for Canvas, StudentWeb og alle andre IT-systemer i høgskolen. 

4. Frammøte

 • Du må møte til studiestart i henhold til informasjon fra ditt studiested.
 • Sjekk oppmøtetidspunkt og -sted i utsendt informasjon.

5. Fotografering til studentkort og studentbevisapp

Studentkort:

 • Det gis informasjon på studiestedet om tid og sted for fotografering.
 • Du vil få utdelt ditt studentkort, se etter lokal informasjon om hvor og når.
 • Dette gjelder som studentlegitimasjon, adgangskort for høgskolens lokaler, lånekort for bibliotekene og tilgang til utskrift.

Studentbevisapp (Digitalt studentbevis):

 • Dette er en app du kan laste ned til din mobiltelefon.
 • Last ned appen fra App Store (iOS) eller Google Play (Android), søk etter "Studentbevis" fra utvikleren "Computas". Logg inn med vanlig brukernavn og passord som du opprettet i punkt 3.
 • Denne kan benyttes hos bl.a. studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper for å få studentrabatt, f.eks. på buss og tog.
 • Studenter på nettbaserte studier som har behov for studentkort kan bestille dette på eget skjema. Det og mer informasjon om studentkort finnes på denne siden: https://www.inn.no/student/it-for-studenter/ny-student-hoesten-2018/studentkort