Endringer i studentenes IT-systemer som følge av fusjon:

Office 365 for tidligere Høgskolen i Lillehammer vil opphøre fra 30. juni.

Fra Studiestart 2018 har alle studenter en ny felles pålogging til Office 365.
Klikk her for mer informasjon om Office 365 og hvordan du kommer igang.