Tilrettelegging ved eksamen

Dersom du av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette innen fastsatte frister etter forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 6-11.

I søknaden må du dokumentere at din funksjonsnedsettelse eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.  Vi gjør oppmerksom på at høgskolen ikke innvilger søknad om å avlegge eksamen på andre steder enn det som er angitt.

Eksempler på tilrettelegging av eksamen

  • Utvidet eksamenstid
  • Bruk av hjelpemidler som datamaskin, ergonomisk utstyr, ordbok 
  • Tilpassing av arbeidsplass som tilpasset bord, stol, mindre rom 
  • Opplesing av oppgaven
  • Bruk av spesialrom på studiestedet
  • Endring av eksamensordning

For mer informasjon, ta kontakt med studieadministrasjonen ved ditt studiested i god tid før eksamen.

Søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen.

Søknadsfrister:
Eksamen i vårsemesteret: 1. mars
Eksamen i høstsemesteret: 1. oktober

For eksamener som arrangeres før 1. oktober i høstsemesteret og før 1. mars i vårsemesteret er søknadsfristen en måned før eksamensstart.

Dersom det oppstår akutte behov kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Ta kontakt med studieadministrasjonen på ditt studiested.