Nyheter fra HINN Hamar

  • Bokcover "Norwegian Perspectives on Education and Cultural Diversity" (foto: Cambridge Scholars Publishing)

    Ny bok om norske perspektiv på utdanning og kulturell diversitet

    Professorene Lars Anders Kulbrandstad, Thor Ola Engen og Sidsel Lied har nylig gitt ut boka "Norwegian Perspectives on Education and Cultural Diversity" på forlaget Cambridge Scholars Publishing.

  • Konferanse: Alle skal med

    Konferanse: Alle skal med

    Konferansen «Alle skal med» ble avholdt 23. april. Den tok utgangspunkt i rapporten fra Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, og gruppens leder Thomas Nordahl presenterte funn og forslag i rapporten.