Nyheter fra HINN Hamar

  • Utsnitt av dør og kodelåsn (Colourbox)

    Nytt adgangssystem

    Høgskolen i Innlandet går over til nytt system for adgang til høgskolens bygg. Dette kan medføre noen utfordringer ved studiestedene i Hedmark i de kommende ukene.

  • Nybygget på Evenstad i vårsola

    Søkerliste til dekanstilling

    Åtte personer søker jobben som dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.