Studentboliger på Evenstad

Studenthybler på Evenstad

Her finner du informasjon om hvilke bomuligheter som finnes knyttet til HINN på Evenstad.

På Evenstad kan du som student leie hybel gjennom  Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN). 

Boliger tildeles fortløpende fra og med 1. mars. Søknad fyller du ut elektronisk på nettsidene til boligtorget. Samskipnaden prioriterer førsteårsstudenter ved tildeling av hybler.

I tillegg til SINNs hybler finnes det også muligheter for å leie boliger på det private markedet, både private hybelhus og enkelthybler/-leiligheter. Du finner ledige boliger på det private markedet eksempelvis på  www.hybel.no eller  www.finn.no. (Søk på "Evenstad" eller kommunenavnet «Stor-Elvdal»). Tettstedene Koppang i Stor-Elvdal kommune og  Rena i Åmot Kommune  kan også være alternative plasser å finne et bosted. Det kan ofte være enklere å finne private boliger på Facebook, under grupper som "Evenstad" og "Kjøpes, selges og gis bort i Stor Elvdal".

Hund

Hvis du har hund kan du leie hundegårder på campus, prisen er 500 kr per semester.

Ønsker du hundegård, send en epost til  annkristin.grebstad@inn.no

Sist endret: .