Har du lyst til å besøke oss og lære mer om skog og utmarksressursene våre?

Evenstad_tommer_skilt

Vi tar gjerne i mot besøk av skoleklasser og andre som ønsker en faglig oppdatering eller bare ønsker å bruke våre lokaler.

For skoleklasser kan vi gjerne arrangere opphold på 1-2 dager med forelesninger og aktiviteter i felt. Vi legger opp det faglige innholdet sammen med dere.

Du er også velkommen til å bruke våre lokaler i forbindelse med møter og ulike arrangement.

For å besøke oss på Evenstad:

Kontakt resepsjonen for å avtale tid:

Telefon 624 30 880, e-post: alb@inn.no 

Kontakt kantina for å avtale bevertning:

Telefon 481 02 466, e-post:  johnny.granheim@inn.no

Vi låner ut lokaler gratis, men er veldig glade om dere vil benytte kantina vår for bevertning.
Vi kan ofte hjelpe til med overnatting for skoleklasser.

Besøksadresse/Postadresse:

Høgskolen i Innlandet - Evenstad
Anne Evenstads veg 80
2480 Koppang

Veiforklaring til Evenstad