Nyheter fra HINN Elverum

  • Utsnitt av dør og kodelåsn (Colourbox)

    Nytt adgangssystem

    Høgskolen i Innlandet går over til nytt system for adgang til høgskolens bygg. Dette kan medføre noen utfordringer ved studiestedene i Hedmark i de kommende ukene.

  • amerikansk studielue med et diplom og en mus ved siden av

    Forkurs

    Det avholdes to forkurs ved studiested Elverum i uke 32 og 33.