Studiestart - Blæstad

Fadderuka Blæstad

Fadderne har ansvar for at dere skal føle dere velkomne her på Blæstad, og skal sørge for at alle blir godt kjent. Det vil bli mang...

Om Blæstad

HINN på Blæstad har lang tradisjon for jordbruksutdanning, med røtter tilbake til 1923. Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård åtte kilometer utenfor Hamar sentrum.

Nyheter fra HINN Blæstad

Kurs i akademisk skriving

Høgskolebiblioteket holder basiskurs i akademisk skriving for alle interesserte på Hamar, Rena og i Elverum.