Kontaktinformasjon ved behov for hjelp

Illustrasjon fra Colourbox av fargerike hender som strekker seg mot hverandre i en sirkel, med lenke videre til kontaktinformasjon ved behov for hjelp.

Illustrasjon fra Colourbox

Hvis du har behov for hjelp er det mange som kan hjelpe, eller videreformidle hjelp til deg.

Studieadministrasjon/studieveiledning

Kontaktperson for studenter med spesielle behov:

Ta kontakt med studieadministrasjonen: elisabeth.roe@hihm.no

Studentrådgiving SR

Har du behov for hjelp eller støtte underveis til studiemestring, prestasjonsangst, psykiske eller sosiale vansker, kan du kontakte sosialrådgiver.

Studentrådgiver har kontor i Grønnegata 70, inngang ved administrasjon i SiH.
 Du kan stikke innom eller avtale møtetid per e-post eller SMS.

Rådgiver: Telefon: E-post: Tilgjengelig:
Erna Bragadottir 906 44 758 erna.bragadottir@sinn.no  alle dager
Mette Skaug 414 04 194 mette.skaug@sinn.no  onsdag -fredag

For mer informasjon se  SINN sine nettsider.

Helsestasjon

Helsestasjon for unge gir gratis tilbud til studenter. Helsestasjon finner du i Hamar Rådhus, Vangsveien 51.

Her finner du mer informasjon om Helsestasjontilbudet i Hamar. 

Legetjeneste Hamar kommune

I tidsrommet kl. 0800-1600 på hverdager, brukes egen fastlege.

Les også:  fastlege i studietiden

Hvis man ikke har egen fastlege i kommunen, kan man henvende seg til Legevakten, tlf.: 62 53 19 00.

I tidsrommet kl. 1600 - 0800 og lørdag/søndag/helligdag kontakter man:

Legevakten, Sentralsjukehuset i Hedmark Hamar, tlf.: 62 53 19 00.

Ved akutt behov for hjelp ring 113

Se også kommunens nettside.

Sist endret: .