Besøk oss

Vi tar gjerne i mot besøk av skoleklasser og andre som ønsker å få en omvisning og informasjon om vårt studietilbud. Du er også velkommen til å bruke våre lokaler i forbindelse med møter.

For å besøke oss på Blæstad kontakt:

Elisabeth Røe telefon 625 41 602,  elisabeth.roe@hihm.no