Nyheter fra Blæstad

  • Utsnitt av dør og kodelåsn (Colourbox)

    Nytt adgangssystem

    Høgskolen i Innlandet går over til nytt system for adgang til høgskolens bygg. Dette kan medføre noen utfordringer ved studiestedene i Hedmark i de kommende ukene.

  • Tord Rusthage mottar en rose fra instituttleder Fred Håkon Johnsen

    Fest for avgangstudentene på Blæstad

    1. juni var det fest for avgangsstudetnene på master i bærekraftig landbruk, bachelor i landbruksteknikk og bachelor agronomi ved Institutt for jordbruksfag.