Digital produksjon

Høgskolen i Innlandet har bred kompetanse innen digitale produksjoner som video, webutviklining og grafisk design.

Videoer produseres i ulike sjangre som læremidler til kurs, studier og konferanser, og viser seg å være et godt virkemiddel i læringsprosesser, og gjør lærestoffet variert og fleksibelt.

Det produseres også videoer samt design på både trykte og digitale flater på oppdrag for offentlig og privat virksomhet.

For et utvalg av noen av våre siste videoproduksjoner se vår portefolio