Utlysning av samarbeidsmidler 2019

Puslebiter i gull (Colourbox)

Et godt samarbeid vil i sin tur føre til at kvaliteten i praksisundervisningen og yrkesutøvelsen styrkes (foto: Colourbox)

Høgskolen i Innlandet lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom høgskolen og praksisstedene for sykepleie, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie i Hedmark og Oppland.

Hensikten med støtteordningen er å fremme samarbeidet mellom praksisstedene og høgskolenes bachelorutdanninger i disse fagområdene.

Et godt samarbeid vil i sin tur føre til at kvaliteten i praksisundervisningen og yrkesutøvelsen styrkes. Både høgskolen og praksisstedene må ha en rolle i samarbeidet. 

Det er to søknadskategorier:

  • Forprosjekter med ramme på inntil kr. 10 000,-.
  • Samarbeidsprosjekter med varighet inntil ett år med en ramme på inntil kr. 100 000,-. (For samarbeidsprosjekter innen sykepleiepraksis, vil det være snakk om det påfølgende studieår). Unntaksvis kan Samarbeidsprosjekter støttes med mer enn 100 000. Forutsetningen er da at prosjektets varighet er maksimalt tre år, og at de årlig kostnadene ikke overskrider kr. 100 000,-. Det sendes inn en årlig rapport som må godkjennes for at midler for påfølgende år skal utløses.

Les mer om samarbeidsmidler og finn søknadsskjema

Sist endret: .