Erna Solberg (foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

Statsminister Erna Solberg kommer til Lillehammer i februar for å snakke om livslang læring (foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

Statsminister Erna Solberg kommer til konferansen ICDE i februar for å snakke om å lære hele livet og digital omstilling.

I et arbeidsliv i stadig endring er livslang læring nødvendig både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Temaet står høyt på den politiske dagsorden nasjonalt og globalt, og i februar 2019 er statsminister Erna Solberg en av foredragsholderne på en stor internasjonal konferanse hvor utdanning og arbeidsliv møtes for å finne framtidens løsninger for kompetanseheving.

Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring er vertskap for en stor internasjonal konferanse om livslang læring på Lillehammer i februar 2019. Her møtes arbeidslivet og utdanningssektoren for å dele erfaringer og skape de gode løsningene for livslang læring i framtiden.

- Å lære hele livet er viktig i en tid hvor stadig flere vil få endret jobbinnhold som følge av digitaliseringen i samfunnet. Både for å holde konkurransekraften oppe og for å unngå at noen skyves ut av arbeidslivet, er det viktig å lykkes med livslang læring, uttaler statsministeren.

Andre foredragsholdere på konferansen er blant annet Iarla Flynn fra Google som vil snakke om hvordan ny teknologi som maskinlæring, robotikk og VR endrer arbeidslivet. Hva vil dette betyr av krav til ny kompetanse?

Asha Kanwar fra Commonwealth of Learning ser på livslang læring og strategier for god utdannelse i et globalt perspektiv i lys av FNs bærekraftmål.

Bo Dahlbom fra Göteborgs universitet har et optimistisk syn på framtiden og betydningen av digitalisering, men er også opptatt av hvilke utfordringer dette får for arbeidslivet.

Om konferansen

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019 arrangeres av Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring i samarbeid med ICDE og partnerne UNESCO, Commonwealth of Learning, Oppland fylkeskommune, NHO, Unio, NAV, Diku, Kompetanse Norge, Fleksibel Utdanning Norge, NOOA og Studiesenteret.

Konferansen arrangeres 11. til 13. februar 2019. Se konferansens nettsider for mer informasjon

Sist endret: .