Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert

Alle personene i regnskapsklyngen (foto: HINN)

Regnskapsklyngen. Bak fra venstre: Tone Vold, Gunnar Alu, Even Fallan og Hans Roger Granrud fra HINN, Hans Christian Ellefsen og Christine Lundberg Larsen fra Regnskap Norge, og Ola Rostad fra Tretorget/Interreg ecoInside. Nede fra venstre: Stig Aldor Vennestrøm (Dala Økonomi), Trond Brenden (Vekstra), Kjell Tryggestad (HINN og Interreg ecoInside), Lene N. Sundalskleiv (Regnskap Norge) og Trude Tvedt (Sherpa Økonom). Stein Antonsen (HINN) var ikke til stede da bildet ble tatt (foto: HINN)

31. januar ble Norges første sirkulære regnskapsklynge etablert ved Høgskolen i Innlandet.

Målet er å tilby konkrete verktøy til regnskapsbransjen slik at de kan gi gode råd til sine kunder i en sirkulær økonomi.

Hva er sirkulærøkonomi?

Sirkulærøkonomi handler om å skape nye forretningsmodeller gjennom bruk av teknologi, revolusjonere råvarebruken, bevare materiale i kretsløpet – slik at vi kan tilby bedre produkter og tjenester til forbrukerne ( circularnorway.no)

Regnskap og regnskapsbransjen vil ha en betydningsfull rolle i det sirkulære skiftet, ikke minst i at næringslivet lykkes. Miljø og økonomi behøver ikke å være i konflikt – gitt at regelverk utformes deretter.

I den forbindelse har høgskolen dannet en klynge sammen med Regnskap Norge, regnskapsførere og virksomheter som sammen skal se på sirkulære forretningsmodeller i praksis. Ideen til den sirkulære regnskapsklynga kom fra Regnskap Norge, som sammen med professor Kjell Tryggestad (HiNN) og regnskapsmiljøet ved Handelshøgskolen Innlandet tok initiativ til etableringen ( https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-432/).

Første møte på Rena

En gruppe engasjerte og løsningsorienterte personer fra regnskapsbransjen, næringslivet og akademia møttes til regnskapsklyngens første samling på Handelshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandets studiested på Rena.

Formålet med samlingen var å definere hvilke oppgaver klyngen skal løse, hvordan den skal organiseres og hvem som skal bidra.

Regnskapsføreren i nøkkelrolle

Gjennom workshops diskuterte gruppen mulighetene som ligger i sirkulærøkonomien. De ulike deltakernes erfaringer og kompetanse ble lagt til grunn. Nye forretningsmodeller påvirker bokføringen og økonomistyringen, og medfører ofte behov for nye finansieringsløsninger.

Det var enighet om regnskapsførerens nøkkelrolle som næringslivets nærmeste rådgiver når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller. 

Sist endret: .