Nasjonal konferanse om IKT i helsesektoren

Temaillustrasjon KlinIKT

Konferansen KlinIKT hvor HINN er medarrangør, arrangeres i år i Bergen 3. - 4. april. Hovedtema i år er “IKT i helsesektoren – fra frustrasjon til optimisme?”

KlinIKT-konferansene har fokus på bruk av IKT som redskap for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne.

Teknologi som løsning for framtidens utfordringer

Målgruppen for konferansen er mennesker med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

Teknologi trekkes frem som en nøkkel for å løse fremtidens utfordringer i helsesektoren. Det skal ytes flere tjenester, med høyere kvalitet og med mindre ressurser.

Sektoren har over tid gjort betydelige investeringer i teknologi, men resultatene har latt vente på seg.

Ser vi nå et taktskifte hvor leveransekapasiteten øker og de gode løsningene nasjonalt, regionalt og lokalt begynner å materialisere seg?

Målet for konferansen er å løfte frem gode eksempler på det vi får til og samtidig se på mulighetene fremover.

Strategisk samarbeid

Den første konferansen startet i 2008 som et strategisk samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og høgskolene i Innlandet. Fra 2015 ble KlinIKT arrangert annet hvert år på Østlandet og Vestlandet.

Helse Bergen er vertskap for årets konferanse i samarbeid med Helse Vest IKT, Nasjonal IKT, Sykehuset Innlandet, NTNU Gjøvik og Høgskolen I Innlandet.

Senter for livslang læring er innleid for å bistå med den praktiske avviklingen.

For mer informasjon og påmelding, se www.klinikt.no

Sist endret: .