Nå kan du legge inn studieønsker

Bilde av studiemagasinet INNBLIKK.

1.februar ble det mulig å legge inn studievalg i søknaden både på vår lokale Søknadsweb og via Samordna Opptak. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Vår lokale Søknadsweb og Samordna Opptak åpnet 1. februar. Det betyr at du nå kan legge inn studievalg. 

Studieoversikten for 2019 blir lagt ut samme dag. 

På inn.no finner du informasjon om hvordan og hva du kan søke av studier. På studienes egne studieomtaler får du detaljert informasjon med blant annet studieplan, praktisk informasjon og opptakskrav. Her finnes det også en knapp som tar deg direkte til riktig søkeportal. Det formelle vedrørende søknad, dokumentasjon og opptak finner du på siden om søknad og opptak. Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev slik at du mottar nyttig informasjon opp mot søknadsfristen 15. april.

For det ordinære opptaket i 2019 vil administrasjonen av opptaket foregå i to ulike søkeportaler:

Husk søknadsfristen 15. april for søknader både til Samordna Opptak og lokalt Søknadsweb. Dersom du søker opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse og særskilte vilkår, er søknadsfristen 1. mars. Dette gjelder både til Samordna Opptak og vårt lokale opptak.

Samordna Opptak og lokalt Søknadsweb

Samordna Opptak koordinerer opptaket til grunnutdanninger ved høgskoler og universiteter i Norge. Ved å samordne opptaket skal søkere rangeres etter like regler. Søknadsweb lokalt hos Høgskolen i Innlandet er først og fremst for søking til master- og videreutdanninger, men om du tar enkelte årsstudium ved HINN og skal over på et bachelorstudium skal du også benytte lokalt Søknadsweb. Det kan du lese mer om her.

Våre studieomtaler, Samordna Opptak, og vår side om søknad og opptak er gode kilder til informasjon. Opptakskontoret kan svare på spørsmål om blant annet opptakskrav, studiekompetanse og søknadsprosessen.

Opptakskontoret svarer på telefon 624 30 004 alle hverdager mellom klokken 10.00 og 14.00. De svarer også på e-post opptak@inn.no

Viktige tidsfrister hos Samordna Opptak finner du her, mens de viktigste fristene for lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet ligger her.

Slik søker du

For å søke på Samordna Opptak må du først logge inn med ID-porten. Deretter legger du til studiene du vil søke på i prioritert rekkefølge, i tillegg til andre opplysninger. Etter at du har registrert søknaden må du laste opp dokumentasjonen din. Deretter må du følge opp søknaden ved eventuelle mangler. Etter at du eventuelt har fått tilbud om studieplass må du svare på studietilbudet innen svarfristen. Denne prosessen er tilnærmet lik også for lokalt opptak via Søknadsweb ved Høgskolen i Innlandet.

VI ønsker alle lykke til med studievalget!

Sist endret: .