Lektor Fjords minneforelesning om ny kald krig i nord

Julie Wilhelmsen (foto: NUPI)

Julie Wilhelmsen foreleser om "Ny kald krig i nord: Hvordan gikk det til?" (foto: NUPI)

Årets foreleser under den årlige Lektor Fjords minneforelesning 13. februar er seniorforsker Julie Wilhelmsen fra NUPI som skal snakke om "Ny kald krig i nord: Hvordan gikk det til?".

Foredraget beskriver endringer i norske og russiske fremstillinger av hverandre i perioden 2012–2018, hvordan disse har forplantet seg i praktisk politikk, og hva slags samspill som har oppstått i forholdet mellom Russland og Norge.

Om Lektor Fjords minneforelesning

Lektor Fjord er hovedperson i Dag Solstads "Roman 1987", som innbrakte forfatteren Nordisk Råds litteraturpris.

Mye av handlingen i boka foregår nettopp i Lillehammer.

Professor Paul Knutsen, ved den gang Høgskolen i Lillehammer, tok i 1996 kontakt med forfatteren Dag Solstad med spørsmål om en minneforelesning. Solstad stilte seg positiv til tiltaket, og Knutsen inviterte deretter Francis Sejersted til å holde den første minneforelesningen.

Allmenn interesse og høyt nivå

Det første året var spesielt ved at Dag Solstad først innledet over oppgitt tema "Hvem var lektor Fjord?". Deretter holdt Francis Sejersted den egentlige minneforelesningen. Sejersted og hans tema på den første minneforelesningen illustrerer på en utmerket måte to hovedkrav som stilles:

  • Forelesningen skal behandle et tema av allmenn interesse
  • Den skal ligge på et nivå som (minst) kan matche lektor Fjord

Les mer om Lektor Fjords minneforelesning

Sist endret: .