Innholdsrikt næringsseminar på Lillehammer

Både studenter og aktører fra næringslivet i Innlandet var samlet da årets Næringsseminar ble arrangert 28. september på Lillehammer. 

«Utsikter for Innlandets og Norges økonomi» var tema da årets næringslivsseminar ble arrangert på Storhove 28. september.

Elever fra Lillehammer videregående skole, studenter og personer fra både privat og offentlig næringsliv var blant deltagerne på seminaret som hadde ca. 120 påmeldte. Næringslivsseminaret har eksistert siden 2002, og var i regi av Høgskolen i Innlandet, SpareBank 1 Østlandet og Østlandsforskning. Dekan Peer Jacob Svenkerud  ved Handelshøyskolen i Innlandet beskriver det som hyggelig å være medarrangør.

- HINN skal være en kraft som skaper vekst i regionen. Derfor er det godt å få nye perspektiver inn. Det som blir sagt her blir lagt merke til. Det er dyktige foredragsholdere og stor interesse for arrangementet. I år har vi et svært relevant tema med rentehevinger og tegn til uro i det økonomiske bildet.

Fokus på utviklingen i Innlandet

Regionbanksjef BM Oppland i SpareBank 1 Østlandet, Geir Inge Brelin, presenterte ulike perspektiver om utviklingen i Innlandet, der han blant annet kom inn på HINNs arbeid mot å bli universitet.

- Der det lages universiteter, skapes det næringsliv. Befolkningsveksten forventes å være betydelig på det sentrale Østlandet. Vi har lav arbeidsledighet i de to fylkene, en historisk satsing på vei og bane, og sammen med kronekursen er dette viktige drivere. Innlandet har alle muligheter for en kjempefin framtid, mener Brelin. 

-Det går godt i Fastlands-Norge

Mangfold i næringslivet i Innlandet var tema for de påfølgende foredragene om Gausdal Bruvoll AS, Øveraasen og Hexagon Ragasco. Deretter pratet visesentralbanksjef Jon Nicolaisen om utsiktene for norsk økonomi. 20. september vedtok Norges Bank å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.  

Næringslivsseminar

- Det er god vekst i verdensøkonomien, og styringsrentene går opp. Det er det globale bildet. Men om handelskonflikten mellom Kina og USA brer seg, vil vi få trøbbel. Den har ikke fått store konsekvenser for oss ennå, men det er en risiko på lengre sikt, mener Nicolaisen.

Nicolaisen tror at det i første kvartal i 2019 vil komme en ny renteheving. Samtidig går det nå godt over store deler av Fastlands-Norge, og Innlandet skiller seg spesielt ut med tanke på hvor mye arbeidsledigheten har gått ned.

Sist endret: .