- Harmonerer godt med de fleste studier

Studieleder i pedagogikk forklarer for to studenter.

Studieleder Randi Røthe sier læringsmiljøet på studiet er spesielt viktig for fagmiljøet innen pedagogikk. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Mange studenter velger pedagogikkstudiet fordi de anser kunnskapen som relevant i yrkeslivet, forteller studieleder Randi Røthe. 

Pedagogikk er et studium som passer godt sammen med veldig mange andre studier, forklarer hun. 

- Mange studerer Årsstudium i pedagogikk etter at de har fullført Bachelor i økonomi og ledelse for å bli en bedre leder. Andre har en Bachelor i idrett og ønsker å bli en bedre trener. Målet hos de fleste er å bli en bedre pedagog i det yrket de vil jobbe innen. 

Flerspråklige og heterogene klasser

Studielederen skryter av samholdet og miljøet i klassene. 

- De siste årene har antall flerspråklige studenter særlig fra Oslo økt og er nå hver femte student. Det er også ca 40 % gutter på studiet, i tillegg har vi mange toppidrettsstudenter som tar studiet ved siden av sin toppidrettssatsing. Med den varierte bakgrunnen til hver enkelt student har vi mange spennende situasjoner vi kan snakke om i undervisningen, forteller Randi.

Første studieår starter med teambuilding og pedagogiske tilnærminger på det å bli kjent og trygge på hverandre. Studiet har ulike presentasjonsleker og aktiviteter der studentene får utviklet relasjonen til hverandre.

- Det er viktig for oss i fagmiljøet å sette fokus på læringsmiljøet slik at studentene ikke skal føle seg ensomme, avslutter Randi.

Sist endret: .