- Gjennom praksisen blir vi kjent med oss selv

Bilde av sykepleierstudent Fredrik som praktiserer i labben.

I løpet av studietiden har sykepleierstudent Fredrik 50 uker med praksis som gjør han klar for arbeidslivet. Foto: Høgskolen i Innlandet. 

Gode praksisplasser har lenge vært en styrke for sykepleierutdanningen ved HINN. I praksisen blir studentene klare for arbeidslivet. 

I praksisen finner mange sin egen identitet som sykepleier. 

Bachelor i sykepleie består av 50 ukers varierte praksisstudier. Sykepleierstudent Fredrik roser oppbyggingen av bachelorstudiet og mener det beste er hvordan studieløpet er lagt opp.

- Alt henger sammen, og bygger på kompetansen du allerede har opparbeidet deg. I det første året får vi tett oppfølging med grunnleggende sykepleie. Det jeg lærte om blant annet anatomi og fysiologi tok jeg med meg til det andre året da vi hadde mer om sykdomslære. Det er veldig bra at vi gradvis blir ferdig med hver modul, og så går videre.

Har hatt praksis fire ulike steder

Som tredjeårsstudent har Fredrik allerede fått rikelig med praksis.

– Det er en god kombinasjon med åtte ukers teori, etterfulgt av åtte ukers praksis. Eller motsatt, siden kullet deles i to.

Det har vært utelukkene positivt, og gjennom disse erfaringene blir vi klare for arbeidslivet, forteller Fredrik. Han har hatt praksisopphold hos Moen sykehjem, Elverum sykehus, Tynset sykehus og sist hos avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling på Sanderud.

– Er du en engasjert og nysgjerrig student lærer du vanvittig mye. Du får bred kompetanse, lærer prosedyrene, og får erfaring med fremtoning i møter med pasienter. Det er helt nødvendig, og du lærer
mer enn du tror ute i praksis, sier Fredrik.

Like mye teori og praksis

Bachelor i sykepleie innebærer 50 prosent praksis. Totalt skal studentene gjennomføre 50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste. I løpet av bachelorstudiet har studentene praksis i totalt 10 uker på sykehjem, 16 uker på sykehus, 8 uker med psykisk helse og 11 uker i hjemmesyketjenesten.

I praksisen lærer studentene å utføre kunnskapsbasert sykepleie. De møter pasienter med ulike diagnoser og utfordringer, og ut fra møter med dem og observasjoner må de begrunne og iverksette kunnskapsbaserte løsninger og tiltak, forklarer Karen Borg, rådgiver ved Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Innlandet.

- Gode praksisplasser har lenge vært en styrke for vår sykepleierutdanning. Dette gjenspeiles i hva sykepleierne herfra utretter når de er ferdig utdannet. Vi har også tett læreroppfølging, og en meget god
øvingsavdeling der studentene gjennomfører viktige simuleringer før de skal ut i praksis, forteller Borg.

Blir autorisert sykepleier

Sommeren 2019 vil Fredrik være autorisert sykepleier med en bachelorgrad i lomma. Han vil først teste ut arbeidsmarkedet, men kan for eksempel senere søke seg videre på Master i folkehelsevitenskap eller Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved HINN. 

– Allsidigheten gjør at du har utrolig mange muligheter med denne utdannelsen. Som sykepleier kan du jobbe i en kommune, i skolevesenet eller som helsesøster. I tillegg er du selvsagt aktuell for jobber på sykehus, sykehjem og i hjemmetjenesten.

Fredrik kan på sikt tenke seg å jobbe som anestesisykepleier, for eksempel i luftambulansen.

– Jeg føler vi som sykepleiere på mange måter er selve limet i helsetjenesten, siden vi ofte har en koordinatorrolle. Vi er med pasienten, men har samtidig de faglige diskusjonene med legene. Gjennom praksisen blir vi kjent med oss selv, og finner vår identitet som sykepleier.

Søsteren anbefalte studiet

25-åringen fra Bærum er nå inne i sitt tredje og siste år med Bachelor i sykepleie. Han har tidligere gått helsefagarbeider på Askim videregående skole, og flyttet til Elverum høsten 2016. 

– Søsteren min hadde studert sykepleie her tidligere. Hun og flere bekjente anbefalte både studiet og Elverum som studiested. Jeg er glad jeg fulgte deres tips, avslutter Fredrik.

Sist endret: .