Forskning på kriseberedskap får ny EU-finansiering

Hytte i oversvømmet vann (Colourbox)

Prosjektet vil kunne bidra til at ulike offentlige aktører øker sin beredskap gjennom muligheten for fleksible digitale kriseøvelser (foto: Colourbox)

Et nytt prosjekt om forskning og utvikling av verktøy og metoder for IT-basert kriseøvelse startet ved årsskiftet.

Prosjektet, som heter «CriseIT 2 - Implementering av fremtidig krisestyringstrening», er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Karlstad Universitet, og ti andre partnere i Norge og Sverige.

Prosjektet finansieres med midler fra EUs regionale utviklingsfond Interreg Sverige-Norge.

Vil fokusere på praktisk bruk i organisasjoner og kommuner

CriseIT 2 bygger på kunnskap om digital kriseøvelse tidligere utviklet i prosjektet «CriseIT - Forberedelse for fremtidig krisehåndtering».

- Det er veldig gledelig at det nye prosjektet har fått støtte, sier prosjektleder ved Kalstad Universitet, Monika Magnusson i en pressemelding. Vi vil fortsette å arbeide med behovsdrevet forskning og utvikling av nyttige verktøy og metoder, men vil ta dette et skritt videre og fokusere på bruk i organisasjoner og kommuner. Vår visjon er å utvikle et lett tilgjengelig, kostnadseffektivt og fleksibelt konsept for å praktisere ulike typer kriser - verktøy og arbeidsmetoder som også kan spres internasjonalt.

Skal bidra med kunnskap og verktøy

Målet med det nye CriseIT-prosjektet er å bidra med kunnskap og verktøy som muliggjør fortsatt digitalisering av kriseøvelsesområdet. Blant annet vil det utvikles IT-verktøy, en "bank" med øvelser, opplæringsmateriell og utdanning og brukerstøtte for å planlegge, implementere, evaluere og tilbakeføre erfaringer fra digitale kriseøvelser.

- Effektene vi tror kommer ut av prosjektet, inkluderer også at ulike offentlige aktører øker sin beredskap gjennom muligheten for fleksible kriseøvelser. Å være i stand til enkelt å dele og gjenbruke øvelser betyr også at offentlige ressurser kan brukes mer effektivt, sier Emelie Hindersson, fra Karlstad Universitet og koordinator for prosjektet

Fleksible kriseøvelser via mobil, datamaskin eller nettbrett

Bjørn Tallak Bakken (foto: HINN)

Prosjektleder i Norge er førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken ved Høgskolen i Innlandet (foto: HINN)

I dag mangler ofte ulike aktører tid og ressurser for å kunne trene sammen og for å kunne trene på sin egen, individuelle rolle. Tradisjonelle kriseøvelser betyr vanligvis at flere ulike deltakere samles og trener sammen. Det er lærerikt, men krevende når det gjelder tid og ressurser. Øvelser via datamaskin, nettbrett eller telefon, uansett tid og sted, kan være et viktig supplement som bidrar til hyppigere øvelser og med flere involverte personer.

Studenter bidrar til å teste nye løsninger

Prosjektleder i Norge er førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken ved Høgskolen i Innlandet. Han er studieprogramansvarlig for bachelorstudiet i beredskap og krisehåndtering på Rena.

- Vi har allerede hatt stor nytte av resultatene fra foregående prosjekt (CriseIt 1), forteller han. Studentene på bachelorstudiet bidrar til å teste nye løsninger, og benytter allerede flere av de utviklede løsningene innen trening og øving på samvirke i krisehåndtering.

Dette gjelder hele øvingsprosessen, fra planlegging, til gjennomføring og evaluering. Blant annet har avgangsstudenter tatt i bruk avanserte løsninger for Virtual og Augmented Reality (VR/AR) i arbeidet med bacheloroppgaven.

Sist endret: .