""

Høgskolen i Innlandet tilbyr forkurs i matematikk sommeren 2018 (foto: Colourbox)

Høgskolen i Innlandet tilbyr forkurs i matematikk for deg som har søkt lærer-/lektorutdanning og har behov for å forbedre karakter.

Hvem kan ta forkurs i matematikk?

Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og har:

  • gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk (224 timer) 
  • gjennomsnittskarakter 3,00 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

har du mulighet til å ta forkurs i matematikk for å dekke kravet om minst karakteren 4 i matematikk.

NB! Resultatet av forkurset teller ikke med i poengberegningen av søknaden din, og gir ikke uttelling hvis du søker andre studier.

Du kan lese mer om forkurset og prøven på nettsiden om forkurs i matematikk for lærerutdanningene.

Hvor kan jeg ta forkurset?

Alle institusjoner som tilbyr lærerutdanninger tilbyr forkurs i matematikk i løpet av sommeren før studiestart 2018. Du kan gjennomføre forkurset ved andre læresteder som tilbyr kurs, og uavhengig av hvor du har søkt opptak til lærerutdanning.

Organisering av forkurs i matematikk ved Høgskolen i Innlandet

Undervisning starter på Høgskolen i Innlandet på Hamar tirsdag 2. juli.

Eksamen vil bli i slutten av juli og sensur vil foreligge i midten av august.

Kurset går over fire uker i juli måned med intensiv undervisning i høgskolens lokaler på Hamar. Innholdet i kurset tilsvarer fellesfaget i matematikk fra videregående opplæring.

Lånekassen

Det er mulig for deltakerne på forkurset å søke støtte i Lånekassen. Lånekassen har godkjent utdanningen som støtteberettiget for sommeren 2018. Kursene vil være tilgjengelig på nettsøknaden for 2018-2019 fra og med juni under navnet «Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer». Ved å velge søknaden «Stipend og lån til høyere og annen utdanning» på Lånekassens nettsider, kan studentene velge riktig lærested og sommerkurs. For å få tilgang til søknaden må kunden logge seg inn på Dine sider på lanekassen.no og velge søknaden for 2018-2019.

Sist endret: .