Evenstad skrivesenter åpner 5. februar 2019

Evenstad skrivesenter åpner 5. februar 2019

Evenstad skrivesenter er et nyopprettet senter som skal tilby alle studenter, ph.d.-kandidater og ansatte ved studiested Evenstad veiledning innen alle typer skrivearbeid.

Skrivesenteret skal gjennom individuelle veiledningstimer hjelpe og veilede studenter, skape gode skrive- og arbeidsrutiner, og bidra til økt skriveproduksjon og skriveselvtillit. Arbeidet skal ikke erstatte faglig undervisning, men være komplimenterende. Veiledning kan være relatert til både studier og private utfordringer, slik som semesteroppgaver, rapporter, bachelor- og masteroppgaver, eposter, søknader og brev. 

Skrivesenteret skal holde åpent 4-8 timer hver tirsdag fra februar-mai og fra september-desember, hvor det vil være en skriveveileder med utdanning og erfaring innen pedagogikk og språk til å veilede. I tillegg vil Skrivesenteret holde åpent flere timer i uken når det nærmer seg frist for innlevering av bachelor- og masteroppgaver. Skrivesenteret kan veilede både på norsk og engelsk.

Evenstad skrivesenter er organisert som et pilotprosjekt med varighet fra februar - desember 2019, men det er ønskelig å kunne videreføre det etter pilotperioden, da det tenkes at dette kan være en kjempegod ressurs for studentene.

Du kan lese mer om skrivesenteret og hvordan du booker time, på deres nettside her.

Senteret ledes av en gruppe ansatte, bestående av PhD-koordinator Henriette Wathne Gelink (leder), Sarah Loftheim (bibliotek), Eliana Bontti (prodekan utdanning), Maren Marie Mathisen (førsteamanuensis) og Christian Strømme (førsteamanuensis).

Sist endret: .