- Bransjen handler om engasjement

Bilde av to barn og Eivind Sollie fra Equinor Talentleir juni 2018. Foto : Sven Moan Rui.

Eivind Sollie er også aktiv som trener på feltet. Her fra Equinors Talentleir i juni 2018. Foto : Sven Moan Rui. 

Eivind Sollie ønsket å jobbe med fotball på feltet og administrativt. Det gjør han etter å ha tatt Bachelor i Sport Management.

Eivind er opprinnelig fra Oslo, og flyttet til Lillehammer høsten 2015 for å studere. Han kom rett fra videregående skole, og var del av det andre kullet på Bachelor i Sport Management.  

- I Oslo begynte jeg å jobbe litt med fotball i Korsvoll Idrettslag, både administrativt og som trener. Jeg trivdes godt med det, og Sport Management virket derfor perfekt for meg.

Kombinerer idrett, organisasjon og ledelse

Bachelor i Sport Management passer godt for deg som er interessert i administrasjon og arrangementsledelse, og for deg som ønsker å kombinere idrett, organisasjon og ledelse. Når Eivind ser tilbake på studietiden er han spesielt fornøyd med studiets prakademiske tilnærming, der studentene blir oppfordret til å skaffe seg relevant praksis i lokalsamfunnet ved siden av studiene.

- Det handler om å knytte ting sammen. Når jeg nå ser tilbake på studiehverdagen er jeg spesielt fornøyd med innblikket jeg fikk i hvordan idrettens organisasjoner fungerer. Alt er ikke likt mellom teori og praksis. For å bli klar for arbeidslivet kreves det at man erfarer dette selv.

Første høsten på Lillehammer tok han et trenerkurs i regi av NFF Indre Østland, hvor han nå jobber. I 2016 begynte han å jobbe som kretslagstrener. I tillegg hadde Eivind ulike roller i Lillehammer Fotballklubb ved siden av studiene.

- På HINN fikk jeg teorien jeg trengte. Organisasjon og ledelse, prosjektledelse, arbeidsrett og ledelse av frivillige var spesielt nyttig for meg. Det at studiet lett lot seg kombinere med relevant praksis hos aktører og ved ulike arrangement i nærområdet er en klar styrke med Bachelor i Sport Management.

God kombinasjon av teori og praksis på studiet

Men også gjennom studiene fikk Eivind relevant praksis. I flere av studieemnene var aktivitetene på studiet knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen arrangementsledelse og sportsadministrasjon. I femte semester kan du velge praksis hele semesteret, noe Eivind gjorde.

- Det vil jeg absolutt anbefale. Personlig mener jeg at du som student får aller mest utbytte av praksisen, om du gjør det riktig.

Hadde praksisopphold i femte semester

Eivind hadde praksis i ca. fire måneder hos idrettslaget Heming. Tidligere i studieløpet hadde han praksis hos sin nåværende arbeidsgiver i forbindelse med emnet Prosjektledelse, der studentene gjennomfører praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten.

- Jeg gjennomførte et prosjekt på vegne av fotballkretsen, som handlet om å kartlegge erfaringer fra tidligere kretslagsspillere i NFF Indre Østland. Begge disse praksisperiodene var relevante for jobben jeg har i dag.

Fikk jobb før fullført grad

Kort tid etter at han var ferdig med praksis i femte semester fikk Eivind jobben han fortsatt har i NFF Indre Østland. I rollen som kretsansvarlig for trenerutvikling administrerer han alle trenerkursene i kretsen. I tillegg er han kretslagstrener for to kull.

- Jeg ble oppfordret til å søke og fikk jobben i januar 2019. I det siste semesteret av studiet måtte jeg kombinere jobb med studier før jeg gikk over til arbeidslivet 100 prosent. Denne jobben er midt i blinken sett i lys av utdannelsen jeg har.

Med en Bachelor i Sport Management kan du gå rett ut i arbeidslivet, eller fortsette på master. Du kan jobbe i idrettsorganisasjoner som Eivind, som valgte å spesialisere seg inn mot fotball.

- Denne bransjen handler om engasjement, og det er en fordel å ha en genuin interesse for idrett og frivillig arbeid i bunn. Er du også glad i ledelse og administrasjon passer dette studiet for deg.

Selv har han nå en utviklerstilling som gjør at han får sette sitt preg på egen arbeidshverdag.

- Studiet ved HINN, nettverksbygging og relevante jobber ved siden av har fått meg dit jeg er i dag. Skulle jeg komme med noen råd til de som studerer Sport Management nå er det å utnytte praksisperiodene, samt være aktiv også privat. Ta vare på alle mulighetene du får, ta initiativ og følg oppfordringene om å vise deg fra en positiv side ute der det skjer. Da får du et stort nettverk du kan dra nytte av.

Sist endret: .