Bidrar i EU-prosjekt for bedre integrering

Unge menn spiller dataspill (Colourbox)

Gjennom prosjektet skal det utvikles e-læringsmoduler der spillelementer skal bidra til å stimulere læring og engasjement (foto: Colourbox)

Senter for livslang læring ved HINN har blitt partner i et nytt EU-prosjekt under Erasmus+ programmet med tittelen «NEXT STEP teaching and learning: Preparing immigrants and refugees for higher education through gamification».

Bakgrunnen er et økende behov knyttet til integrering av innvandrere i utdanning og sysselsetning.

Skal fremme integrering

Formålet med prosjektet er å fremme integreringsprosessen ved å utvikle målgruppens ferdigheter og kompetanse slik at overgangen til høgre utdanning blir enklere.

Gjennom prosjektet skal det utvikles e-læringsmoduler der spillelementer skal bidra til å stimulere læring og engasjement.

Prosjektet går over 2 år og avsluttes i desember 2020.

Ansvar for å kjøre pilot og testing

Prosjektet ledes fra Bulgaria av Oecon Group. Andre partnere i prosjektet er: Medborgarskolan (Sverige), UC Limburg (Belgia), KM Group Yatirim online (Tyrkia) og Faros tou Kosmou (Hellas).

SELL skal ha ansvar for å utføre pilotprosjektet og teste opplæringsmodulene høsten 2020.

Førsteamanuensis Brit Svoen er ansvarlig for prosjektet ved SELL.

Sist endret: .