Language: NOR | ENG

Flere fra HINN involvert under Jubileumskonferansen

Bildet av to studenter fra HINN under foran en plakat i forbindelse med Jubileumskonferansen.

Hedda Marie Løken Hoel ( til venstre) og Natasha Lindanger var blant førsteårsstudentene på Bachelor i Sport Management som var involvert før og under Jubileumskonferansen fredag 15. februar på Maihaugen. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Både studenter og fagansatte gjorde seg bemerket under konferansen på Maihaugen om OL sin betydning, utvikling og framtid.

I anledning at det nå i februar 2019 er 25 år siden de olympiske og paralympiske vinterleker på Lillehammer i 1994, var HINN fredag med på å arrangere en egen jubileumskonferanse på Maihaugen i Lillehammer. Tema var OL sin betydning, utvikling og framtid.

I forbindelse med markeringen har HINN hatt besøk av en gruppe med studenter fra Rotterdam. Sammen med førsteklassinger på Bachelor i Sport Management hadde de i forkant av konferansen en felles workshop om hva et bærekraftig OL kan være i fremtiden. Posterne ble presentert i pausen av konferansen.

- Jeg har lært mye av å jobbe med norske studenter

- Det har vært en flott opplevelse å være her på Lillehammer, og jobbe i team med norske studenter. Vi har vært her i nesten en uke, og opplevd mye. Vi har fått se og erfare hva byen har å by på, og hvilken innvirkning OL har hatt på Lillehammer. Dette hadde vi ikke hatt mulighet til i Nederland, sier Niek Ouwendijk, som er inne i det tredje av fire år med Sport Marketing.

Han var blant annet på team med Natasha Lindanger som er førstårsstudent på Bachelor i Sport Management.

- Jeg har lært mye av å samarbeide med internasjonale studenter denne uka, spesielt siden de har studert lenger, og har mer erfaring enn oss. At vi som studenter får praktisk erfaring med teamarbeid på relevante arrangement er svært nyttig for oss, mener Lindanger.

Studenter fra HINN ble også intervjuet på scenen under konferansen av foredragsholder Stine Lise Hattestad Bratsberg, mens enkelte også bidro på andre OL-relaterte arrangement i løpet av helgen.

Arven etter OL

Flere av foredragsholderne under konferansen hadde tilknytning til HINN. Professor Jon Helge Lesjø pratet om arven etter OL.

- Opplevelser fra OL sitter igjen i margen til mange, og i etterkant har anleggene blitt fornyet og er i bruk. OL sikret at viktige ressurser kom inn i lokale institusjoner, blant annet innen reiseliv og utdanning. Det er åpenbart en idrettsarv i Lillehammer i kjølvannet av OL, mener Lesjø.

At Lillehammer i etterkant av OL har blitt en by der idrett står sterkt med anlegg og gode forhold spesielt om vinteren gjør byen attraktiv for toppidrettsutøvere.

- På Lillehammer kan de kombinere idrett og utdanning, noe vi ser at mange gjør i dag. Studenttallet i byen har økt veldig siden 1994.

Bærekraft som driver for innovasjon

Førsteamanuensis Sveinung Jørgensen holdt et foredrag om bærekraft som drivkraft for innovasjon sammen med Lars Jacob Tynes Pedersen fra Norges Handelshøyskole. De pratet om hvordan vi kan bruke eksisterende infrastruktur på en enda bedre måte, og få mest mulig ut av ressursene vi allerede har. Gjenbruk, miljø og gjennomsiktighet var nøkkelord som gikk igjen.