Tre prosjekter får tildelt digitaliseringsmidler

Hender som fyller en sprøyte (Colourbox)

Et av prosjektene skal prøve ut AR-/VR-teknologi til mer studentaktiv utdanning innen medikamentbehandling (foto: Colourbox)

Tre prosjekter ved HINN er tildelt midler fra Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Det var til sammen 17 prosjekter som fikk tildelt såkalte digitaliseringsmidler for 2019. Se oversikt 

Midlene skal gå til følgende prosjekter ved HINN:

Aktiv profesjonsutvikling i en virtuell verden

Prosjektet skal øke lærerstudenters ferdigheter innen hjem-skole samarbeid ved å utvikle digital simulering i en virtuell læringsarena. Her skal studentene få praktisk trening i gjennomføring av utviklingssamtalen mellom elever, foreldre og kontaktlærer.

Gjennom et nytt teknologistøttet læringsdesign med vekt på studentsamarbeid og dybdelæring ved casebaserte øvinger, refleksjon og veiledning, vil studentene både få nødvendig praksistrening og utviklet sin profesjonsfaglige, digitale kompetanse.

Virtuelt medisinrom

Dette er del av et større prosjekt for utprøving av AR-/VR-teknologi til mer studentaktiv utdanning innen medikamentbehandling.

Legemiddelregning og legemiddelhåndtering er obligatorisk ved alle sykepleierutdanninger og vernepleierutdanninger i Norge. Det er krav om feilfri prøve i legemiddelregning. Ved å utvikle et virtuelt medisinrom, vil studentene kunne øve på legemiddelregning og legemiddelhåndtering på en trygg, fleksibel og virkelighetsnær måte, og på den måten få nødvendig ferdighetstrening med automatisk tilbakemelding, uavhengig av lærerens tilstedeværelse.

Den nye læringsformen kan fremme studentaktivitet og bidra til vurdering for læring (formativ vurdering) og gjøre studentene bedre forberedt for praksisstudier og arbeidsliv.

Fleksible emner for toppidrettsstudenter

Målet med prosjektet er å utvikle fleksible studieløsninger i to undervisningsemner for toppidrettsutøvere. Disse kan regnes som noen av de som har størst behov for fleksibel tilpasning av studier.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Lillehammer Olympic Sport Legacy Centre.

Dette prosjektet treffer en gruppe som trenger stor grad av fleksibilisering, og hjelper oss slik sett til å prøve ut slik tilpasning i en omfattende og krevende form. Dette vil gi nyttige erfaringer for annet utviklingsarbeid.

Om Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

1. januar 2018 ble Norgesuniversitetet fusjonert med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) til et nytt direktorat under Kunnskapsdepartementet.

I september ble dette formelt opprettet som Diku – Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Diku vil videreføre og videreutvikle virkemidlene til de fusjonerte virksomhetene.

Midlene går til prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene.

Prosjektene skal også utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice basert på utviklingsarbeidet de gjennomfører.

Sist endret: .