Stipend for beste bachelor- og masteroppgaver på Blæstad

Utdeling av kvalitetsstipend på Blæstad. Fra venstre ser vi vinner av kvalitetsstipendet i agronomi, Georg Fredrik Østerås, vinner av kvalitetsstipendet i landbruksteknikk, Gulbrand Romsaas, instituttleder Fred Håkon Johnsen og Truls Olve Terjesønn Hansen fra Kverneland.

Utdeling av kvalitetsstipend på Blæstad. Fra venstre ser vi vinner av kvalitetsstipendet i agronomi, Georg Fredrik Østerås, vinner av kvalitetsstipendet i landbruksteknikk, Gulbrand Romsaas, instituttleder Fred Håkon Johnsen og Truls Olve Terjesønn Hansen fra Kverneland.

For åttende gang hadde Institutt for jordbruksfag gleden av å dele ut kvalitetsstipend. Kvalitetsstipendene er en premiering av den beste gradsoppgaven innenfor hvert gradsprogram ved instituttet, og hvert stipend er på kr. 25 000.

Formålet med kvalitetsstipendet er å stimulere til fremragende kvalitet på gradsoppgavene ved instituttet. Prisen for beste bacheloroppgave i agronomi er sponset av Hedmark landbruksselskap. Prisen for beste bacheloroppgave i landbruksteknikk er sponset av Kverneland Group Operations Norway A.S. Juryen har bestått av:

  •  Assisterende landbruksdirektør i Hedmark, Joar bruksvangen
  • Teamleder Simen Skjønsberg og agronom Truls Olve Terjesønn Hansen, Kverneland
  • Instituttleder Fred Håkon Johnsen, Institutt for jordbruksfag, Høgskolen i Innlandet

Kvalitetsstipendet for beste masteroppgave i bærekraftig jordbruk

Vinneren av kvalitetsstipendet for beste masteroppgave befinner seg for tida i Nepal og kunne dessverre ikke være til stede under utdelingen. Om mastergradsarbeidet hans sier juryen:

Oppgaven utgjør et vitenskapelig arbeid innenfor resistens mot fusarium hos hvete. Kandidaten har selv gjort omfattende registreringer i feltforsøk og utført et betydelig arbeid med statistisk analyse av dataene. Resultatene er presentert i en velskrevet og omfattende rapport der kandidaten ikke bare gjør detaljert rede for sine egne resultater, men også drar nytte av nærmere 100 arbeider innenfor samme og tilgrensende forskningstemaer, de fleste av dem artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.

Prisen for beste mastergradsoppgave i bærekraftig jordbruk for 2018 gikk til Milan Sapkota for oppgaven “Field testing and molecular marker characterization of near-isogenic lines with Fusarium Head Blight resistance QTL from CJ9306 in Zebra and Berserk spring wheat backgrounds”. Arbeidet ble veiledet av Svein Solberg.

Kvalitetsstipendet i agronomi

Om vinneren av Hedmark landbruksselskaps pris for beste bacheloroppgave i agronomi ved Høgskolen i Innlandet 2018 sier juryen:

Arbeidet tar utgangspunkt i en praksis som er mye brukt i noen av våre naboland, men nærmest helt ukjent i Norge; dermed har kandidaten gjort et nybrottsarbeid. Kandidaten har stilt opp en kort og presis problemstilling som følges systematisk, både gjennom et omfattende litteraturstudium og gjennom egne forsøk som er grundig gjennomført og statistisk testet. Dermed har kandidaten en solid basis for å konkludere med at man ved å senke pH i husdyrgjødsla ved hjelp av svovelsyre oppnår redusert ammoniakktap og dermed økt avling sammenliknet med ubehandlet husdyrgjødsel, spesielt når spredningen foregår mens det er varmt og tørt.

Hedmark landbruksselskaps pris for 2018 ble tildelt Georg Fredrik Østerås for oppgaven «Effekt på utnyttelse av nitrogen i husdyrgjødsel i Norge ved innblanding av svovelsyre». Oppgaven ble veiledet av Thomas Cottis.

Kvalitetsstipendet i landbruksteknikk

Juryen sier følgende om vinneren av Kverneland Group Operation Norways pris for beste bacheloroppgave i landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet 2018:

Årets pris i landbruksteknikk går til et arbeid i beste Blæstad-tradisjon. Kandidaten har gjennomført et omfattende utviklingsarbeid med grundige tekniske beskrivelser, blant annet i form av tekst, skisser, fotografier og 3D-tegninger i Autodesk Inventor. En original idé er ført fram til en prototype som er testet og forbedret etter testing. Arbeidet er dokumentert gjennom en omfattende, velskrevet og nærmest feilfri tekst. Dette gir kandidaten et solid grunnlag for å konkludere med at en strip-till sålabb som sitter i ett med løsnetinda er mulig. Denne løsningen har som fordel at man får lavere materialkostnader i produksjonen og unngår variasjon i avstand mellom gjødselrad og sårad selv om det kjøres i svinger eller i sidehelling.

Kvernelands stipend for 2018 gikk til Gulbrand Romsaas for oppgaven «Utvikling av sålabb av typen strip-till». Arbeidet ble veiledet av Hans Christian Endrerud.

Vi gratulerer alle tre vinnerne!

Sist endret: .