Arrangerer metodekonferanse for kroppsøvingsforskere

Skisse basketbane (Colourbox)

Forskere innen kroppsøving samles på HINN Elverum 18. - 19. oktober til metodekonferanse (Ill.: Colourbox)

18. - 19. oktober arrangerer forskningsgruppen "Teaching and Learning in Physical Education" ved HINN en metodekonferanse for kroppsøvingsforskning på Elverum. 

Konferanse vil ha fokus på aksjonsforskning som forskningstilnærming.

Til konferansen kommer doktor Ashley Casey fra University of Loughborough for å være hovedtaler.

Ashley har lang erfaring med aksjonsforskning, både som lærer på ungdomstrinnet, og som lærerutdanner. Han vil ta for seg spørsmål omkring aksjonsforskning sin posisjon i internasjonal kroppsøvingsforskning, samt hvilke muligheter aksjonsforskning åpner for. Han vil også belyse hva som kjenner god aksjonsforskning fra sitt perspektiv.

I tillegg vil det bli presentert ulike aksjonsforskningprosjekter, både fra Ashley og andre.

Forskningsgruppen "Teaching and Learning in Physical Education"

Forskningsgruppen "Teaching and Learning in Physical Education" sine aktiviteter er samlet rundt paraplyprosjektet «Kroppsøving: et læringsfag! Kunnskapsutvikling om læring og pedagogisk praksis i kroppsøving», et prosjekt som inkluderer flere underprosjekter.

Les mer om forskningsgruppen og underprosjektene

Sist endret: .