Nyheter 2018

Informasjonsmøte om NATO-øvelsen

Onsdag 3. oktober blir det arrangert åpent informasjonsmøte på HINN Elverum om militærøvelsen Trident Juncture, og hvordan aktivite...

Tilrettelegging ved eksamen

Dersom du av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette innen fristen 1. oktober.

Gikk rett ut i fast jobb

Ashwi Mire fullførte våren 2018 Bachelor i barnehagelærer. Nå jobber hun som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo.