Åpnet landets første nullutslippsbygg

Bilde av nytt miljøbygg på Campus  (Foto: Frode Skår)

Det nye undervisnings- og administrasjonsbygget på Campus Evenstad er et av verdens mest miljøvennlige hus. 

Fredag overtok Høgskolen i Innlandet det nye undervisnings- og administrasjonsbygget på Campus Evenstad. Bygget betegnes som landets første med null klimagassutslipp i byggets livsløp. 

Statsbygg har på Evenstad realisert landets første nullutslippsbygg (Zero Emission Building - Construction Operational Materials ZEB-COM). Det betyr at klimagassutslippene som oppstår i løpet av byggeprosessen, gjennom produksjonen av materialene i bygget og gjennom energibruk i driften av bygget, er kompensert med eksport av egenprodusert varme og elektrisitet til andre brukere. 

-Dette er kanskje de viktigste 1250 kvadratmeterne vi noensinne har bygget, kunne byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg fortelle under den høytidelige nøkkelseremonien. Statsbygg har brukt mye tid og kompetanse for å prøve å sette en verdensrekord her på Evenstad, og vi mener vi har lykkes! Kunnskapen fra dette prosjektet kommer ikke bare oss i Statsbygg til gode, men setter en ny standard for miljøvennlige bygg i hele byggenæringen både nasjonalt og internasjonalt. 

(Foto: Frode Skår)

F.v.: byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg, overleverte bygget til Kunnskapsdepartementet ved underdirektør Arne Hovden, som stilte lokalene til disposisjon for Høgskolen i Innlandet ved prorektor Jørgen Klein, som så overlot nøkkelen til dekan Harry Andreassen.

En akademisk arena

Det nye undervisnings- og administrasjonsbygget inneholder 24 kontorer, 28 stipendiatplasser i kontorfellesskap, vestibyle med kontorplasser, møterom, klasserom og sosiale møteplasser, samt en stor konferansesal med 250 sitteplasser som kan deles i 2-3 mindre saler ved behov. 

-Vår drøm var å kunne skape en arena for akademisk fellesskap - professorer, stipendiater, ansatte og studenter kunne samles til faglig diskusjoner og faglig utvikling. Det har vi fått i dette bygget, og med de miljøkvalitetene det her er lagt opp til kunne vi ikke fått et bedre løft, sa en tydelig stolt dekan ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Harry Andreassen. 

Salen fullsatt

Markeringen av overtakelsen av nybygget ble godt besøkt. Den store salen var fylt til siste sitteplass, og mange av gjestene var også med på middag og feiring inn i de sene nattetimer.

Miljøambisjoner

Det ble tidlig klart at byggeprosjektet skulle bli et miljøprosjekt med svært høye ambisjoner. I samspillerklæringen mellom utbygger, eier og bruker ble nettopp nullutslippsambisjonen (ZEB COM) lagt til grunn. I tillegg skulle massivtre brukes som konstruksjonsmateriale. Massivtre har attraktive egenskaper med hensyn til varmemagasinering og positive effekter på inneklima og arbeidsmiljø. I tillegg la prosjektet opp til lavest mulig klimaregnskap innen transport, energibruk og materialbruk, og man ville utforske bruk av alternative energikilder som solfangere, jordvarme, varme fra omkringliggende vassdrag mv. 

-Prosjektet har jaktet klimagassreduksjoner i alle deler av byggeprosjektet og i alle faser, kunne Eivind Selvig i Civitas fortelle. Det er utprøvd nye kombinasjoner av materialbruk og løsninger. En helt ny og innovativ løsning som er utviklet og tatt i bruk for første gang er anlegget for gassifisering av lokal flis til energiproduksjon her på Evenstad. Anlegget sørger for all energiforsyning til det nye bygget og forsyner også resten av campusen med både varme og elektrisitet.

 

 

Sist endret: .