Nyheter

Medieoppslag om miljøpsykologi

Master i miljøpsykologi har de siste årene blitt omtalt gjentatte ganger. Her finner du en oversikt over noen av medieoppslagene.

Skrivehjelp

Biblioteket på Elverum, Hamar og Rena gir skrivehjelp og Evenstad har eget skrivesenter. Få hjelp med oppgaveskrivingen.

Ulv over gårdsplassen?

Hvordan beveger egentlig ulven seg i forhold til menneskelig aktivitet og bosetting? Det har HINN / SKANDULV og SLU forsket på.

KRLE i Berlin

Den årlege studieturen i regi av fagseksjonen for religion, livssyn og etikk gjekk denne gongen til Berlin 18.-21. februar, med inn...