Nyheter

Nytt system for kildesortering

Masterstudenter i miljøpsykologi har vært med på å utarbeide et helt nytt system for kildesortering ved studiested Lillehammer.

Medieoppslag om miljøpsykologi

Master i miljøpsykologi har de siste årene blitt omtalt gjentatte ganger. Her finner du en oversikt over noen av medieoppslagene.