Nyheter

Skrivehjelp

Biblioteket på Elverum, Hamar og Rena gir skrivehjelp og Evenstad har eget skrivesenter. Få hjelp med oppgaveskrivingen.

På vei mot unik mastergrad

Ove Edvin Husby og Gro Furseth er del av det første kullet på masterspesialiseringen i digital ledelse og business analytics.